tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Temperatur - Høst

Forfatter: Harald Duklæt

Isleggingen har startet. Tynne isnåler vokser ut fra land. Foto: Harald Duklæt

Temperaturen i overflatevannet vil avta ut over høsten. Tettheten til vannet øker, og det begynner å synke. Det oppstår vertikalsirkulasjoner i innsjøen, og sirkulasjonene går stadig dypere etter hvert som temperaturen synker. Sjøen opplever en ny og kraftig fullsirkulasjon - høstfullsirkulasjonen. Igjen vil de fysiske og kjemiske forholdene bli like i alle vannlagene fra overflate til bunn.

Når temperaturen i overflata synker under 4 °C vil tettheten avta. Overflatevannet blir da lettere og sirkulasjonen i sjøen stanser. På ei klar natt med vindstille, kan temperaturen i overflata bli så lav at sjøen islegges. Da må temperaturen i de øverste millimeterne være under frysepunktet. Vannet er da underkjølt, og iskrystallene kan starte å vokse ut fra stranda eller fra oppstikkende strå og gjenstander ute i vannet.

Når innsjøen er islagt, vil vannmassene igjen ligge i ro. Vi har fått en ny vinterstagnasjon med stillestående vann.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)