mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lakseparasitten

Forfatter: Anton Rikstad

Skisse av Gyrodachtylus salaris.

Lakseparasitten Gyrodachtylus salaris (ofte kalt gyro) gjør stor skade på laksebestanden i Steinkjervassdraget og Byaelva. Gyro er egentlig en flatmark, en primitiv organisme bare ca 5 millimeter lang. Den er både hunn og hann i ett individ og befrukter seg sjøl og den fødes gravid. Formeringen er enorm, i løpet av en måned kan ett individ bli til flere millioner gyro. Parasitten hefter seg til laksyngel som etter hvert avkreftes og dør. Gyro er meget artsspesifikk, dvs. den bryr seg bare om laks og gjør ingen skade på andre fiskearter. Den tåler ikke rent saltvatn og er derfor ingen fare for laks i sjøen. Gyro kom til Figga og Steinkjervassdraget med smittet yngel fra et fiskeanlegg omkring 1980. I løpet av 5 år sank laksefangstene med 90 %.

For å fjerne parasitten ble rotenonbehandling forsøkt i 1993. Rotenon er en plantegift som blokkerer oksygenopptaket i gjellene til fisk slik at den dør. Dermed dør også parasitten. Ny frisk fisk ble så utsatt i 1994. For at rotenonbehandling er mislykket er det tilstrekkelig at en fisk overlever. Dette skjedde i Steinkjervassdraget og parasitten ble påvist påny høsten 1997. Bruken av rotenon er omstridt fordi den også tar livet av insektlarver og krepsdyr som ånder med gjeller, men undersøkelser viser at alle insekter og krepsdyr er tilbake i elva ett år etter behandling.

FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer