mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Fiskemuligheter i Steinkjer

Forfatter: Anton Rikstad

Robert Bratberg med en sjøaure på 5 kg fra Byaelva 1999.

Mulighetene for fiske i Steinkjerområdet er meget gode. Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis innlandsfiske i perioden 1. januar til 20. august. I Rungstadvatn (ved Asphaugen) og alle vatn på Ogndalsbruket (Steinkjer kommuneskoger) er det gratis fiske, også for voksne. Personer eldre enn 16 år må betale fiskeravgift (løses på posten). I Reinsvatnet, Fossemvatnet, Snåsavatnet og Lømsen er det kortsalg til en billig penge.

For å fiske laks i Byaelva eller Steinkjerelva må du også løse fiskekort. Steinkjer JFF selger fiskekort i begge elvene. Ogna grunneierlag selger fiskekort i Ogna. Laksefisket starter 1. juni og varer til og med 15. september. For å hindre spredning av lakseparasitten G. salaris er det påbud om desinfisering av fiskeredskapen. Desinfisering foregår på Brannstasjonen.

Det er ufarlig å spise fisk fra Snåsa- og Steinkjervassdraget, det er lite forurensning og lite radioaktivitet i fisken. Fiskeparasitter går heller ikke på mennesket.

FERSKVANNSBIOLOGI
Laks (salmo salar)
Aure
Røye
Lake (Lota lota)
Ål (Anguilla anguilla)
Trepigget stingsild
Gjedde
Mysis relicta
Lakseparasitten
Fiskemuligheter i Steinkjer