fredag, 19.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

- humusholdig sjø (dystrof)

Forfatter: Harald Duklæt

Prisringvatnet i Beitstad. Foto: Harald Duklæt

Alle sjøene rundt Steinkjer er humuspåvirket. Brunt vann siver ut fra myrer og skogbunn og ut i innsjøene.
Sjøene som ligger i myrlandskap er de mest ekstreme. Her er vannet surt, brunt og næringsfattig. Det høye innholdet av organisk stoff gjør at oksygenforbruket er stort mot bunnen. Om vinteren kan oksygenet forsvinne helt i bunnlaget i en myrsjø.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)