mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Norge 1:50 000 (topografisk hovedkartserie)

Utsnitt av Norge 1:50 000 over deler av Byafjellet og Byafossen (kartet er forstørret)

Kartserien dekker hele landet . Kartene er i målestokk 1:50 000 med ekvidistanse på 20 meter og kilometerinndelt rutenett.

Målestokken er tilstrekkelig stor nok til at vi kan finne igjen gårder, frittliggende hus, småveger, stier o.s.v. Kartene viser samferdsel, bebyggelse, vannsystem, myr, skog, dyrket mark, stedsnavn og administrative inndelingsgrenser (kommunegrenser, fylkesgrenser, riksgrense).

Hvert kart dekker et område på 600 km² (ca 20 km i øst – vest og 28 km i nord – sør).

Kartene brukes til fotturer og skiturer i fjell og mark, i forbindelse med redningsaksjoner / leteaksjoner, militære operasjoner / øvelser, illustrasjoner og vedlegg til rapporter og publikasjoner, forskning, undervisning og til oversiktsplanlegging.

Nasjonalatlas
Eksempelkart 1
Eksempelkart 2
Eksempelkart 3
Norge 1:50 000 (topografisk hovedkartserie)
Økonomisk kartverk
Tekniske kart