tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Økonomisk kartverk

Utsnitt av økonomisk kartverk på Byakammen (kartet er forstørret).

Kartene dekker tettsteds-, jordbruks og skogbruksområdene i landet, mens fjellområdene normalt ikke er kartlagt. Økonomisk kartverk er i målestokk 1:5000 med en ekvidistanse på 5 meter. I enkelte områder er målestokken 1:10 000 med 10 meters ekvidistanse.

Kartene viser topografiske detaljer (høydekurver og høyde på enkelt punkt), bebyggelse, samferdsel, grenser, eiendomsforhold, dyrket mark, skog, jordas produksjonsevne, høyspentledninger og stedsnavn. For enkelte områder er også fortidsminner markert.

Kartserien brukes mye i offentlig planlegging / saksbehandling og i landbruket.

Nasjonalatlas
Eksempelkart 1
Eksempelkart 2
Eksempelkart 3
Norge 1:50 000 (topografisk hovedkartserie)
Økonomisk kartverk
Tekniske kart