mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Tekniske kart

Utsnitt av teknisk kart i Leksvik. Legg merke til at jo tettere høydekurvene er, desto brattere er det.

Kartserien fins i byer, tettsteder og langs hovedveier. Den er vanligvis i målestokk 1:1000 med ekvidistanse 1 meter.

Kartserien er den mest detaljerte av de analoge kartene.

Kartene viser høydeforhold, veier, bygninger, kummer, stolper, gjerder og kan også vise vannledninger, kloakkledninger, strømkabler og telekabler som er nedgravd.
Eiendomsgrenser kan og være lagt inn.

Kartene brukes til detaljplanlegging ( hus, ledninger, veger o.s.v.) i kommunene, vegvesen, elektrisitetsverk og televerk.
Kartene brukes også ved påvisning av ledningsforløp.

Nasjonalatlas
Eksempelkart 1
Eksempelkart 2
Eksempelkart 3
Norge 1:50 000 (topografisk hovedkartserie)
Økonomisk kartverk
Tekniske kart