mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Vektorkart

Forfatter: Statens Kartverk

Et vektorkart er oppbygd av punkter, linjer og flater. Til disse er det knyttet koordinater og egenskaper. Koordinatene forteller plassering i terrenget mens egenskapene sier om det er vei, hus, vann, høydekurve o.s.v.

I et vektorkart kan vi selv velge ut de temaene vi vil ha presentert og med hvilke farger, strektykkelse o.s.v.

Vi kan lage 3 dimensjonale terrengmodeller av et vektorkart.

Vektorkartet kan også enkelt ajourholdes.

Vi kan selv velge den målestokken vi vil presentere kartet i. Innenfor visse grenser av målestokken må vi holde oss. Hvis vi forstørrer det for mye, vil det bli kantete og nøyaktigheten holder ikke i forhold til målestokken. Forminsker vi kartet for mye, vil kartinformasjonen flyte sammen og blir uleselig.

For å bøte på dette er det laget vektorkart tilpasset forskjellige målestokksområder :

- N5 Kartdata – målestokkområdet 1:2000 – 1:20 000

- N50 Kartdata – målestokksområdet 1: 20 000 – 1:100 000

- N250 Kartdata – målestokkområdet 1:100 000 – 1:300 000

- N500 Kartdata – målestokkområdet 1: 300 000 – 1:700 000

- N1000 Kartdata – målestokkområdet 1:500 000 – 1:1 500 000

- N2000 Kartdata – målestokkområdet 1:1 000 000 – 1:3 000 000

- N5000 Kartdata – målestokkområdet 1:3 000 000 – 1:10 000 000

Innledning
Vektorkart
Rasterkart
Eksempel på bruk av digitale kart:
Eks: Sjøtransport
Eks: Arealforvaltning
Eks: Husholdningsavfall
Eks: Undervisning