mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Rasterkart

Et rasterkart er kun et bilde av kartet. Det er oppbygd av mange små ruter der det i hver rute står et tall som forteller datamaskinen hvilke farge ruta skal ha.
I et rasterkart kan vi ikke velge ut enkelttema for presentasjon som for vektordata. Her må vi velge alle tema samtidig. Vi får heller ikke endret på strektykkelse og farger og kan ikke på en enkel måte ajourføre kartet.

Vi kan legge inn egen informasjon på kartet, for eksempel funn av fornminner.

Innenfor visse grenser kan vi også endre på målestokken til rasterkartet.

Tilsvarende som for vektorkartet, er det laget rasterkart tilpasset de forskjellige målestokkområdene.

Innledning
Vektorkart
Rasterkart
Eksempel på bruk av digitale kart:
Eks: Sjøtransport
Eks: Arealforvaltning
Eks: Husholdningsavfall
Eks: Undervisning