tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Celle - produksjon - pH

Vannets surhetsgrad angis med en pH-verdi. pH 7 forteller at vannet er nøytralt. Tall som ligger lavere forteller at vannet er surt, for eksempel pH = 6,5. Når pH er høyere enn 7 er vannet basisk. Sjøer som ligger i områder med mye kalk i berggrunnen, vil få vann med høy pH. Dersom pH = 6,8 i vannet under vårsirkulasjonen, vil den bli høyere i overflata ut over sommeren fordi planteproduksjonen bruker av karbondioksidgassen som er løst i vannet. Surheten avtar, og en måling kan kanskje vise pH = 7,1.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)