tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Celle - produksjon - Næringsstoffer

En sjø som inneholder mye næring for plantene vil få et rikere planteliv. Dette fører til at det blir mer mat til planteeterne, som igjen er mat for andre individer i innsjøen. Økning i mengden av plantenæring vil normalt gjøre at vekten av alt organisk liv i sjøen øker. Planter som vokser trenger nitrogen- og fosforforbindelser i tillegg til små mengder av et utall andre kjemiske forbindelser. Dersom vi begrenser tilgangen på ett av hovedgjødselstoffene vil produksjonen i sjøen avta. De gjødselstoffene som brukes på land, vil også gi økt produksjon dersom de kommer til en innsjø. I jordbruksområdene er avrenning fra dyrka mark en viktig næringskilde til innsjøene. Dersom det føres urenset kloakk fra boliger ut i sjøen, vil dette vannet virke som gjødsel til sjøens planteliv. De viktigste gjødselstoffene, eller næringssaltene, inneholder fosfor og nitrogenforbindelser (fosfater, nitrater m.fl.).

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)