mandag, 29.11.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Celle - produksjon - Oksygen O2

Under fotosyntesen produserer cellene oksygen. Oksygengassen løser seg i vannet. Vann som er mettet med oksygen kan ikke ta opp mer av denne gassen. Mengden av oppløst gass avhenger av temperaturen. Ved en bestemt temperatur vil vann kunne inneholde et bestemt antall milliliter gass per liter vann. Dersom vannet er mettet med en gass, sier vi at metningen er 100%. I sirkulasjonsperioder (vår og høst) kommer alt vannet i kontakt med luft, og det gjør at det blir et høyt innhold av oksygen i alle dyp. Våren er den rikeste produksjonsperioden. Nå er det mye lys, og vårsirkulasjonen fører næringsrikt bunnvann opp til overflata. Når snøen smelter, kan smeltevannet også føre med seg gjødselstoffer ut i vassdragene og ned i innsjøen. På solrike dager er produksjonen så stor at overflatevannet vil ha over 100 % oksygen. Noe av gassen vil da forsvinne opp i atmosfæren ved diffusjon.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)