søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Celle - nedbryting - Næringsstoffer

Gjødselstoffene som har vært brukt til å bygge opp plante- og dyreceller, blir frigitt til vannmassene under nedbrytingen. Om sommeren og vinteren vil det derfor dannes næringsrikt vann ved bunnen. Når næringssaltene fra vinterstagnasjonen blir ført mot overflata og lyset under vårsirkulasjonen, vil det bli en kraftig planktonoppblomstring. Næringssaltene fra sommerstagnasjonen blir ført mot overflata om høsten. Nå er det mindre lys enn om våren, men vi får likevel en merkbar økning i mengden av plankton.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)