tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Celle - nedbryting - Oksygen

Oksygen forbrukes under nedbryting av organisk stoff. Om sommeren kan overflatevannet ha nært 100% oksygen, men under sprangsjiktet vil oksygeninnholdet avta. Dersom sjøen er meget næringsrik og grunn, vil oksygenmengden avta kraftig nedover i vannmassen. I verste fall vil alt oksygen ved bunnen forsvinne. Da vil den giftige gassen hydrogensulfid opptre. Faren for dette er størst når sjøen er islagt om vinteren, for da er vannmassene helt i ro. Vår- og høstsirkulasjonene er derfor viktige for livet i innsjøene. Alt vannet vil i løpet av sirkulasjonsperioden komme i kontakt med lufta over sjøen. Det oksygenfattige bunnvannet vil på ny får tilført oksygen fra atmosfæren.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)