fredag, 19.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

En sommersituasjon - Oksygen O2

Teoretisk skulle en tro at oksygenmengden i overflata ville stille seg inn i en likevekt med oksygenet i atmosfæren, slik at vannet ble mettet. Men oksygen påvirkes av plantenes fotosyntese, ånding og nedbryting.

Oksygenkurva har en markert knekk i samme dyp som sprangsjiktet. Det tyder på at sjøen er ganske næringsrik. I godværsperioder kan fotosyntesen være så intens at mengden av oksygen i overflata går over grensen for metning, for eksempel kan oksygenmetningen være 115% eller høyere. Produksjonen avtar raskt nedover i vannmassene. Det blir et større forbruk av oksygen enn produksjon, og under sprangsjiktet er det nedbrytingen av dødt organisk materiale (detritus) som tærer på sjøens oksygenlager.

I grunne sjøer som får tilført mye næringssalter, kan produksjonen i overflata gi så mye organisk stoff, at alt oksygenet ved bunnen forbrukes i stagnasjonsperiodene (sommer og vinter). Da vil den meget giftige gassen hydrogensulfid (H2S) opptre. I dette miljøer er det bare noen bakterier som overlever. Bunnlagene i sjøen han være i ferd med å dø. Under vår- og høstsirkulasjonene vil bunnlagene igjen få tilført oksygen.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)