fredag, 19.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

En sommersituasjon - Næringsstoffer

Plantene trenger næringsstoffer under fotosyntesen. Derfor blir det lave verdier i overflatelaget. Under sprangsjiktet er det ingen produksjon. Dødt organisk stoff brytes ned, og næringsstoffene frigis. De store utslagene viser at vannet må være næringsrikt.

Næringsstoffene, eller næringssalter, som er til stede i størst mengde styrer produksjonen i sjøen. Viktige grunnstoffer er kalsium (Ca), magnesium (Mg), nitrogen (N som nitrat, nitritt og ammoniumforbindelser), fosfor (P som fosfat) og svovel (S som sulfat). I tillegg må plantene ha en rekke grunnstoffer i små mengder.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)