tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2

De høye verdiene for pH i overflata tyder på at det er lite karbondioksid til stede. Vi har sannsynligvis en godværsdag med stor planteproduksjon og dermed avtak i mengden karbondioksid. pH kan være over 7.

Dødt organisk materiale (detritus) som synker ned gjennom sjøen, gir fra seg karbondioksid under nedbrytingen. Ved bunnen er det en opphoping av organisk stoff, og her blir det en markert økning i mengden av karbondioksidgass. pH – grafen viser hvordan forsuringen øker mot dypet. Ved bunnen viser grafen spesielt lave verdier. pH kan avta mot 6.

I kalkområder kan en oppleve at pH øker like ved bunnen. Da har store mengder organisk stoff gitt fra seg så mye karbondioksidgass at kalken har løst seg. Vannet blitt mer basisk.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)