søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dryppstein

Forfatter: Harald Duklæt

Små stalaktitter henger fra taket.

Fra taket over inngangspartiet til Kongens g 36 (tidligere Steinkjer Manufakturforretning AS) henger det flere mindre dryppsteiner.
Vann med oppløst karbondioksid fra lufta, løser opp noe av kalken som finnes i betong og pussmasse i bygget. Når det kalkholdige vannet kommer ut i dagen, luftes noe av karbondioksiden vekk. Prosessen vil da gå baklengs slik at kalk felles ut og danner små dryppsteiner (stalaktitter) i taket og antydninger til en stalagmitt på trinnet foran inngangsdøra.

Prosessen kalles kjemisk erosjon og foregår over alt hvor det er kalkstein i naturen eller brukt kalkholdige byggematerialer.

Kjemisk reaksjonslikning:
CaCO3 + H2O + CO2 = Ca2+ + 2HCO3-

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk