søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dryppstein

Forfatter: Harald Duklæt

Der de kalkholdige vanndråpene treffer bakken vil det også bli en utfelling. Vannet spruter utover når dråpen knuses, og en vid stalagmitt vokser meget sakte oppover.

Fra taket over inngangspartiet til Kongens g 36 (tidligere Steinkjer Manufakturforretning AS) henger det flere mindre dryppsteiner.
Vann med oppløst karbondioksid fra lufta, løser opp noe av kalken som finnes i betong og pussmasse i bygget. Når det kalkholdige vannet kommer ut i dagen, luftes noe av karbondioksiden vekk. Prosessen vil da gå baklengs slik at kalk felles ut og danner små dryppsteiner (stalaktitter) i taket og antydninger til en stalagmitt på trinnet foran inngangsdøra.

Prosessen kalles kjemisk erosjon og foregår over alt hvor det er kalkstein i naturen eller brukt kalkholdige byggematerialer.

Kjemisk reaksjonslikning:
CaCO3 + H2O + CO2 = Ca2+ + 2HCO3-

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk