tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kongens g 35 - gneis

Forfatter: Harald Duklæt

Kongens gate 35 har en typisk fasade for sentrumsgårdene i Steinkjer. Første etasje er kledd med stein (sannsynligvis Fosen-gneis), resten er dekt med mineralittpuss.

I Kongens gate 35 er første etasje dekt med polerte plater av gneis. Dette er en meget omdannet bergart som vi finner mye av langs vestkysten i Norge opp til og med Nord-Trøndelag. Omdanningen har skjedd ved høyt trykk og høye temperaturer. Noen mineraler har så vidt smeltet, og danner nå bånd, årer eller øyne i bergarten. Gneis skal være tydelig derformert. Dette kommer frem i den parallellstrukturen som finnes i flere av steinflisene på veggen.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk