fredag, 19.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kongens g 28 - larvikitt

Forfatter: Harald Duklæt

Mørk larvikitt foran inngangspartiet i Kongens gate 28.

Rullestolrampa i Kongens gate 28 er dekt med bergarten larvikitt. Dette er en unik størkningsbergart som bare finnes i Norge. Den blir brutt ved Larvik og eksporteres verden over. De vakre lysrefleksene gjør at bergarten er ettertraktet som dekorstein på vegger og gulv. Gravsteiner med vakre reflekser er sannsynligvis larvikitt.

Larvikitt består hovedsakelig av mineralet feltspat. Det er feltspatkrystallene som reflekterer lyset slik at en polert stein vil gi et vakkert fargespill. Larvikitt finnes i en lys og en mørk variant.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk