mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Snåsaskifer (HiNT)

Forfatter: Harald Duklæt

Snåsaskifer.

Snåsaskiferen er en omdannet sandstein med tydelig lagdeling. Avsetningene skjedde for ca. 600 millioner år siden.
Skifrighet vil ofte oppstå mellom de ulike lagene i avsetningsbergarter. Dette skyldes at variasjon i vannføringen vekselvis avsatte lag der sedimentene fikk ulike egenskaper. Men skifrighet i bergarter kan også oppstå ved trykk.
Lagene er tydelig foldet. Dette kan skje dersom sand-/leirlagene beveget seg før herding eller ved en senere sammenpressing. Snåsaskiferen har sannsynligvis fått sine endelige egenskaper under den kaledonske fjellkjedefoldingen for godt over 400 millioner år siden.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk