tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Marmor (HiNT)

Forfatter: Harald Duklæt

Marmor fra Bjørka på Sandvollan

Marmor er omdannet kalkstein. Kalksteinen er en avsetningsbergart som er dannet av koraller, skjell, kalkskall eller ved kjemisk utfelling i havet. Marmor dannes når kalkstein blir oppvarmet. I vårt område skjedde denne oppvarmingen ved den regionalmetamorfosen som ble forårsaket av den kaledonske fjellkjedefoldingen.
Byggesteinen i kalkstein og marmor er ofte kalkspat. Ren kalkspatmarmor består av kalkspatkrystaller - kalsiumkarbonat CaCO3. Dolomittmarmor har en annen kjemisk sammensetning - CaMg(CO3)2.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk