mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forbygning ved Dampsaga

Forfatter: Harald Duklæt

Murene og trappetrinnene langs elva utenfor Dampsaga Bad på Nordsida.

For å hindre erosjon er det både lagt ut store steinblokker på elvebredden og murt opp steinmurer langs Steinkjer-elva.

Sitteplassen og trappetrinnene ved Dampsagaområdet på Nordsida består hovedsakelig av omdannet sandstein fra steinbrudd i Snåsa (Snåsaskifer). Det finnes også blokker av andre bergarter, for eksempel Snåsa-kalk og skifer fra Ramstadkammen.

Blokkene som er lagt ut som plastring på elvebredden ned mot utløpet er grønnstein, hentet fra et steinbrudd ved Rinnleiret på Innherred.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk