mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jernbanemurer

Forfatter: Harald Duklæt

Jernbaneundergangen på Sørsia, bygd for "Nedre Elvegade" som fulgte elvebredden fra Torvet mot Sneppen.

Byggingen av jernbanen krevde mye muring i stein, og steinen ble brutt lokalt. Jernbaneundergangene, brukarene og forstøtningsmurene i Steinkjer består av steinkjerkonglomerat. Ved Figga har de brukt bergarten amfibolitt fra Løsberga.

Blokkene med konglomerat er brutt ved Ølvisheim "fra brudd paa gaarden Hegges grund" (Avslutningsrapport, Kristiania 1913). Hele ryggen fra fjorden, under Egge kirke, langs toppen av Byafjellet og videre nordover består av et bånd med steinkjerkonglomarat. Den nye E6-tunnelen går tvers gjennom konglomeratet.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk