mandag, 05.06.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steinkjerkonglomerat

Forfatter: Harald Duklæt

Nærbilde av grunnmuren i Fylkesmannsgården. Bollene i konglomeratet er valset flate.

Steinkjerkonglomerat har vært brukt i flere murer i Steinkjer. Under Ølvisheim er det fremdeles spor etter steinbryting under vegetasjonen. Grunnmuren i Fylkesmannsgården, jernbaneundergangene i byen, steinmuren på Egge gård er alle murt av denne lokale bergarten.

Konglomeratet startet sannsynligvis som strand- eller elvegrus, men det kan også opprinnelig ha vært rasmasser i havet (turbiditter).
Den kaledonske fjellkjedefoldingen presset bergarten slik at de opprinnelig runde steinene enkelte steder er valset helt flate.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk