lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Steintrapp ved Brugata 2

Forfatter: Harald Duklæt

Trappa mellom Brugata 2 og brua.

Blokkene i trappa mellom Brugata 2 og brua er tatt ut i Ramstadkammen i Stod. Steinene er meget lik Snåsa-skiferen. Geologisk har de to bergartene samme alder (ca. 600 mill. år) og begge er opprinnelig dannet som sandavsetninger i vann. Avsetningene ble så herdet til sandstein og senere noe omdannet. Brgarten betegnes som feltspatrik sandstein.
Skifrigheten til Ramstad-skiferen gjør at den har vært brukt både til takstein og heller.
Ved utbyggingen av Jæktbyen på Sørsileiret er det brukt skiferblokker fra Ramstadkammen.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk