tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Elveløpet

Forfatter: Harald Duklæt

Like under brua er det en liten rest etter en gammel mur. Muren og plastringen ved Samfunnshuset er av nyere dato. Steinfyllingen til høyre kom for å stoppe utgravingen under flommen i 2006.

På meget tidlige bilder fra Steinkjer ser vi de naturlige elvebreddene både mellom husene og under husene som sto på peler langs elva, men det fantes også noen steinmurer. Det meste av brua var den gang murt av steinblokker. Det var bare det siste spennet mot Sørsia som var bygd av treverk. Noen steder var det også brukt en del stein til plastring av elvebredden. Både i plastringene og steinmurene var det bygd steintrapper som førte ned mot vannet.

Etter en flom i mai 1905 ble det bygd flere forstøtningsmurer. I dag er det bare mulig å finne små rester etter tidlig murverk.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk