tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Breksje

Forfatter: Harald Duklæt

Bildet viser en rivningsbreksje. Bitene av oppknust berg er kittet sammen av utfelt kvarts. Foto: Harald Duklæt

Breksjer består av skarpkantede biter av bergarter i en finkornet masse. Dersom massen er avsatt kalles bergarten en sedimentær breksje.

Ved bevegelse i jordskorpa kan berggrunnen sprekke opp og bevege seg. I sprekksonen kan berget bli oppknust og senere kittet sammen av mineraler som felles ut. Bergarten i oppknusningssonen heter rivningsbreksje.

Der flytende magma beveger seg, for eksempel ved vulkanutbrudd, kan biter av berget omkring brytes løs. Stivnet magma med biter av sideberg kalles intrusiv breksje.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein