mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Foliasjon og eksfoliasjon

Forfatter: Harald Duklæt

Bergarten på bildet tilhører røttene i den kaledonske fjellkjeden. Vekten av fjellkjeden er nå borte, og flak av berggrunnen løfter seg og løsner. Bildet er tatt på kysten av Nord-Trøndelag. Foto: Harald Duklæt

Etter den kaledonske fjellkjedefoldingen lå vår fjellgrunn dypt nede i jordskorpa. Det store trykket gjorde at det oppsto en parallellstruktur, en foliasjon i bergarten. Erosjon har senere fjernet fjellkjeden slik at trykket på dagens overflatebergarter er borte. Dette fører til at fjellet utvider seg, og det dannes sprekker som går tilnærmet parallelt med jordoverflata. I kystområdene, hvor fjellkjeden var på sitt mektigste, kan en se ganske åpne sprekker – eksfoliasjonssprekker – der flak av berggrunnen løfter seg og skaller av.
Over Innherred var fjellkjeden lavere, men trykkavlastingen gjør at oppsprekking og avskalling er tydelig også her.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon