mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ole Anton Qvam - bauta

Forfatter: Harald Duklæt

Den mektige bautaen over Ole Anton Qvam rager 4,5 m over bakken og dominerer gravstedet. Ektefellen Fredrikke Marie Qvam ligger under gravsteinen til høyre, en ganske ordinær gravstein av larvikitt. Den ble erstattet med en bauta i 2015.

Den mektige minnebautaen over Ole Anton Qvam ble reist i 1922 på Egge kirkegård av Edvard Lillemark fra Egge.
Bautaen består av sandstein og kommer fra Hegra hvor den ble tatt ut i steinbruddet i Knottbakken. Den ble deretter tilhogd og levert av Johan Myrvang.

O. A. Qvam var jurist og venstrepolitiker. Han satt på Stortinget i to perioder og hadde flere ministerposter. Qvam ble også Norges statsminister ved statsrådsavdelingen i Stockholm (1902-1903).


Biografi om O. A. Qvam.

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk