tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jakob Weidemann - monumentet

Forfatter: Harald Duklæt

Weidemann-monumentet med Weidemanns navnetrekk ble avduket 24. september 1990.

Monumentet er en istransportert blokk fra morenen der Furuskogen i Steinkjer ligger. Steinen ble plassert like ved Steinkjer kirke som Jakob Weidemann dekorerte før åpningen i 1965.

Maleren Jakob Weidemann ble født 14. juni 1923 i Steinkjer og døde 19. desember 2001. Han tok kunstnerutdannelse og ble en viktig kunstner innen norsk modernisme. Han har utsmykket Steinkjer kirke. Originalene til glassmaleriene er samlet i Weidemannrommet i Steinkjer Rådhus.


Biografi om Jakob Weidemann

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk