søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Våttabakken - bauta

Forfatter: Harald Duklæt

Bautaen som markerer steinalderboplassen på Våttabakken i Steinkjer.

Bautaen på Våttabakken ble avduket 6. juni 1928 for å markere hvor den første steialderboplassen ble funnet i Norge. Dette er kanskje også den første som ble gravd ut i Skandinavia.

Bautaen i Våttabakken er hogd til og satt opp av Edvard Lillemark fra gården Lillemark i Egge. Både bautasteinen og hjørnesteinene er tatt ut i et rasområde like ved gården der det ligger flere avlange emner og berggrunnen består av felsitt. "Felsitt, til dels med kloritt, båndet, hvit til lysegrå eller grønngrå" (NGU).


Mer om Våttabakken

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk