tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Pegmatittgang

Forfatter: Harald Duklæt

Pegmatittgang i granitt. Foto: Harald Duklæt.

En pegmatittgang består av ulike mineraler der krystallstørrelsen er over 1 cm. De vanligste mineralene er kvarts, feltspat og glimmer, men gangene kan også inneholde fine krystaller av sjeldne mineraler.

Pegmatittgangene ble dannet i den siste fasen da en vannrik smeltemasse nede i dypet (pluton) størknet. Trykket var da så stort at sidebergartene sprakk og smelta trengte inn i gangene og krystalliserte.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein