tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Inneslutning

Forfatter: Harald Duklæt

Den mørke bergarten er en rombeporfyrgang i et granittområde på Vestkusten i Sverige. Det lyse er granitt som er slitt løs fra sidebergarten og innesluttet i rombeporfyren. Foto: Harald Duklæt.

Magma som presser seg opp gjennom en annen bergart kan rive løs biter. Når magmaet stivner vil bitene av sidebergarten bli værende i størkningsbergarten som inneslutninger.

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein