lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fredrikke Marie Qvam - bauta

Forfatter: Harald Duklæt

Egge kirkegård med Fredrikke Marie Qvams bauta av lysegrå Evjengranitt til venstre for ektemannens bauta.

Fredrikke Marie Qvam ble født 31. mai 1843 i Trondheim og døde 10. september 1938 i Steinkjer. Hun ble gift med Ole Anton Qvam i 1865. De kjøpte Gjevran gård i Egge.

Fredrikke Marie Qvam ble en kjent kvinnesaksforkjemper og en av de mest innflytelsesrike kvinnene i Norge. Hun fikk startet Norske Kvinners Sanitetsforening i 1896 og satt som leder til 1933, hun var da 90 år. Hun engasjerte seg samtidig for flere kvinnerelaterte saker.

Hun døde heime på Gjevran gård og ble begravd på Egge kirkegård. På grava ble det 28. juni 1950 reist et minnesmerke i larvikitt med påskriften «REIST AV SANITETSKVINNER I TAKKNEMLIGHET».

Lørdag 30. mai 2015 ble minnesteinen av larvikitt skiftet ut med en bauta av Evjengranitt fra Beiarn kommune i Nordland. Kunstneren Marit Wiklund har utformet bautaen.

Biografi om Fredrikke Marie Qvam

Kongens gate
Mineralitt-/edelpuss
Steinkjer kirke - marmor
Samfunnshuset - fossiler
Kongens g 27
Kongens g 28 - larvikitt
Kongens g 32
Kongens g 34
Dryppstein
Kongens g 35 - gneis
Rådhuset - serpentinitt
Drikkefontene
Skifer
Frederikke Marie Qvam - Snåsaskifer
Kristofer Uppdal - trondhjemitt
Otto Sverdrup - granitt
Asbjørn Følling (HiNT)
Serpentinitt (HiNT)
Snåsaskifer (HiNT)
Marmor (HiNT)
Amfibolitt - Steinkjers berggrunn
Rønning-gården
Elveløpet
Muren ved Samfunnshuset
Steintrapp ved Brugata 2
Forbygning ved Dampsaga
Håkka
Jernbanemurer
Ny E6 - Sørsileiret
Steinmur langs E6
Steinkjerkonglomerat
Våttabakken - bauta
Ola Five - bauta
Olaf Berg/Martin Kvænnavika - bauta
Ole Anton Qvam - bauta
Fredrikke Marie Qvam - bauta
Jakob Weidemann - monumentet
Hilmar Alexandersen - trondhjemitt
Gammel bauta - Egge krk