lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Oppsprekking

Forfatter: Harald Duklæt

Intrusjon. Mørk magma har fylt en sprekk som skjærer gjennom lagene med sandstein som hviler på grunnfjellet i Ogndal. Sprekken åpnet seg da to kontinentplater begynte å drive fra hverandre og et hav ble utviklet. Foto: Harald Duklæt.

Under jordskorpa ligger mantelen. På slutten av prekambrium førte sirkulasjoner i mantelen til at de to kontinentene Laurentia og Baltika begynte å drive fra hverandre og et stort hav – Iapetushavet – åpnet seg. Strekkspenninger i jordskorpa førte til at sandsteinen som hvilte på grunnfjellet sprakk opp. Flytende magma fra mantelen fylte sprekkene og trengte seg inn mellom lagene i sandsteinen.

Alfred Wegeners teori
Baltika og det baltiske skjold
Oppsprekking
Iapetushavet
Platekollisjon
Fjellkjeden dannes
Fjellkjeden tæres ned
Atlanterhavet
Platetektonikk
Den platetektoniske syklusen