mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Iapetushavet

Forfatter: Harald Duklæt

Sirkulasjoner i mantelen gjorde at kontinentene Laurentia og Baltika drev fra hverandre. Langs revna midt i havet var det stor vulkansk aktivitet og det bygde seg opp en lang midthavsrygg langs sprekken.

I Iapetushavet ble grunnlaget for det meste av vår berggrunn lagt. Elvene førte ulike løsmasser ut i havet der leire, sand og grus ble herdet til sedimentære bergarter. Kalk fra et voksende dyreliv ble til kalkstein. Langs den store oppsprekkinga midt i havet bygde vulkanutbrudd opp en fjellrygg og dekte store områder av havbunnen med lava. I vulkanområdene sirkulerte varmt vann gjennom berggrunnen og løste opp ulike mineraler. Mineralene ble felt ut der varme kilder kom ut i det kalde havvannet. Utfelte metallforbindelser ble grunnlaget for mange av våre malmforekomster.

Alfred Wegeners teori
Baltika og det baltiske skjold
Oppsprekking
Iapetushavet
Platekollisjon
Fjellkjeden dannes
Fjellkjeden tæres ned
Atlanterhavet
Platetektonikk
Den platetektoniske syklusen