lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fjellkjeden tæres ned

Forfatter: Harald Duklæt

Devonsk konglomerat fra Ørlandet. Steinene i konglomeratet er kantet, og kommer sannsynligvis fra rasmasser i en dalbunn mellom høye fjell. Foto: Harald Duklæt.

Etter bare 50 millioner år regner en med at Kaledonidene var erodert ned, mens bergartene som bygde fjellkjeden, også kalt kaledonske bergarter, fremdeles dekker store deler av vestkanten til det baltiske skjold og dermed Norge.

Løsmassene som var erosjonsproduktene fra fjellkjeden kan en finne igjen som sandsteiner og konglomerater både i ytterkanten av fjellkjeden og i dalbekkener mellom fjellene. Sedimentene har fått navnet Old Red-avsetningene etter fargen som skyldes jernoksider. Forekomstene er dannet da kontinentet lå i en sone med ørkenklima i devon. Store deler av Nordvest Europa, Nord Amerika og Grønland var dekt av Old Red Sandstone i karbon, perioden etter devon.
I Norge finnes noen mindre områder bl.a. på Vestlandet og langs Trondheimsleia i Trøndelag.

Alfred Wegeners teori
Baltika og det baltiske skjold
Oppsprekking
Iapetushavet
Platekollisjon
Fjellkjeden dannes
Fjellkjeden tæres ned
Atlanterhavet
Platetektonikk
Den platetektoniske syklusen