lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Atlanterhavet

Forfatter: Harald Duklæt

Oppsprekking på Island. Island ligger på den midtatlantiske rygg der havbunnsspredning med oppsprekking og vulkanisme gjør at Atlanterhavet og Island blir rundt 2 cm bredere per år. Foto: Harald Duklæt.

I perioden trias (for 251 – 200 millioner år siden) besto jordskorpa hovedsakelig av ett superkontinent. Kontinentet fikk navnet Pangea som kan oversettes med «alt land». For ca. 200 millioner år siden startet en revne som kom til å skille Syd-/Nord- Amerika fra Afrika/Vest-Europa. Riften startet i sør og et nytt hav, Atlanterhavet, var under utvikling. Vår del av Atlanterhavet åpnet seg for 55 millioner år siden. Langs riften ble det i hele havet dannet en fjellrygg, den midtatlantiske rygg. Noen av de høyeste partiene når opp som øyer der Jan Mayen, Island og Asorene er de nordligste.

Åpningen av Iapetushavet var en lignende hendelse for over 600 millioner år siden, og dette havet lukket seg 200 millioner år senere.

Alfred Wegeners teori
Baltika og det baltiske skjold
Oppsprekking
Iapetushavet
Platekollisjon
Fjellkjeden dannes
Fjellkjeden tæres ned
Atlanterhavet
Platetektonikk
Den platetektoniske syklusen