lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Platetektonikk

Forfatter: Harald Duklæt

Kart som viser større og mindre kontinental- og havbunnsplater med piler som viser bevegelsene. Satellitter måler både retning og hastighet. Platene flyter på et lag av basalt og utgjør dagens jordskorpe. Illustrasjon fra Wikimedia Commons.

Nye observasjoner og utviklingen innenfor vitenskap og teknologi har ført til stadig ny kunnskap som støtter Wegeners ideer om kontinentaldrift. På 1960-tallet ble den midtatlantiske ryggen oppdaget med ekkolodd, og man hadde dermed fått et redskap til å kartlegge havbunnen.

Prøver av havbunnen på begge sider av midthavsryggen viste at den vulkanske berggrunnen ble gradvis eldre på begge sider av riften etter hvert som avstanden til ryggen økte.

I samme periode ble det også oppdaget at jordas magnetiske poler flyttet seg. Polvandringen styrte retningen til de magnetiske mineralene som fulgte lavautbruddene, slik at retningen til mineralene endret seg i nye utbrudd. I lag av samme alder innrettet de magnetiske mineralene mot samme polpunkt før lavaen størknet. Oppdagelsen ble et sikkert bevis for havbunnsspredning.

Alfred Wegeners teori
Baltika og det baltiske skjold
Oppsprekking
Iapetushavet
Platekollisjon
Fjellkjeden dannes
Fjellkjeden tæres ned
Atlanterhavet
Platetektonikk
Den platetektoniske syklusen