lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Den platetektoniske syklusen

Forfatter: Harald Duklæt

Kartskissen viser hvordan den nordlige delen av det baltiske skjold er bygd opp gjennom flere plate-kollisjoner. Den eldste delen er Kolamassivet som ligger i nordøst.

De ulike platene opptrer som en enhet og blir kalt massiver. Kolamassivet er det eldste og ligger i nordøst. Platekollisjoner har bygd på deler av andre plater slik at kontinentet gradvis vokste mot sørvest. Mot vest grenser skjoldet til den kaledonske fjellkjeden som er den nyeste tilveksten, men neppe den siste.

Jordskjelvet i Lisboa i 1755.
«Årsaken kan ha vært platetektonikk. Undersøkelser av havbunnen utenfor Portugal tyder på at Atlanterhavets havbunnsspredning kanskje har nådd sitt endepunkt, og at Nord-Amerika og Europa har tatt fatt på kollisjonsfasen som vil føre til at kontinentene samles innen om lag 220 millioner år. Portugisiske geologer mener denne prosessen har pågått i noen hundre år og forårsaket jordskjelvet i Lisboa i 1755».
Fra Platetektonikk, Wikipedia, den frie encyklopedi.

Alfred Wegeners teori
Baltika og det baltiske skjold
Oppsprekking
Iapetushavet
Platekollisjon
Fjellkjeden dannes
Fjellkjeden tæres ned
Atlanterhavet
Platetektonikk
Den platetektoniske syklusen