mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.

Forfatter: Harald Duklæt

På satellittbildet fra Norgeskart.no kommer de geologiske strukturene i Trøndelag tydelig frem. Kaledonsk strøkretning er et hovedelement i utformingen av logoen til nye Trøndelag fylkeskommune fra 2018. Bilde til høyre.

Kilde -
Trøndelag fylkeskommune:
GRAFISK PROFIL HÅNDBOK pkt. 5.1 Designelement.

Under avsnittet Symbolikk står det: «I all hovedsak skal designelementet vise fylkets form, satt sammen av mange mindre elementer», bl.a. geologi.

Geologi
Når man studerer berggrunnen, elver og innsjøer i Trøndelag, fra for eksempel satellitt eller flyfoto, vil man se at de aller fleste av disse går i nord-østlig retning. Dette stammer fra millioner av år tilbake, og er ganske unikt for Trøndelag. Vi har derfor valgt å la alle linjer i elementet stige i nord-østlig retning.

Stigende retning
Den stigende retningen symboliserer også vekst og fremgang, fra tidenes morgen, frem til i dag og inn i fremtiden. En retning som i formpsykologien oppfattes som optimistisk.

Geologisk snitt 1
Geologisk snitt 2
Geologisk hovedkart
Grunnfjellsvindu
Leptitt, rhyodacitt
Glideflata
Glimmergneis 1
Arkose
Lagergang og porfyrisk gangbergart
Amfibolitt 1
Amfibolitt 2
Amfibolitt 3
Byahalla
Glimmergneis 2
Fyllitt
Grønnstein
Steinkjerkonglomerat
Konglomerat - polymikt
Sandholdig skifer
Kalkstein
Sandstein
Bånd med konglomerat
Kjemisk erosjon
Jurabergart
Uro i jordskorpa.
Strøk og fall
Kaledonsk strøkretning
Kaledonsk strøkretning – Trøndelag fylkeskomm.
Forkasting
Sprekkesystemer
Fjærsprekker
Foliasjon og eksfoliasjon