mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Tyttebær

Forfatter: Knut Kinderås

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaèa) finner du over det meste av landet. I Jotunheimen finnes den helt opp til 1800 meter over havet.
Tyttebærplanten er egentlig en dvergbusk som sjelden blir høyere enn 10-15 cm.

Bladene på tyttebær er læraktige og vintergrønne. Bladene har nedbøyde kanter, oversiden er glinsende voksaktig grønn, og undersiden blekgrønn med brune prikker. Blomstene sitter i klaser og bærene er røde når de er modne. Tyttebær forveksles ofte med melbær (Arctostaphylos uva-ursi), men melbæra har en mer «matteaktig» vekstform, blad med flate kanter, og mangler i de fleste tilfeller prikker på undersiden av bladene.

Vi finner oftest tyttebærplanten i områder hvor den har rikelig tilgang på lys.
I hogstflater med lav til middels bonitet trives ofte tyttebæra godt. I høybonitetsområder skygges den raskere ut av annen, mer hurtigvoksende vegetasjon.

På gode tyttebærlokaliteter kan man ut på høstparten plukke flere liter bær på noen få kvadratmeter.
Tyttebær inneholder bensosyre som gjør den «selvkonserverende».
Er høsten solrik og mild er innholdet av sukker i bærene høyere enn ved dårlig vær.
I en del litteratur hevdes at tyttebær er rik på C-vitamin, noe som ikke er tilfelle da C-vitamininnholdet i tyttebær heller er lavt.
Artsnavnet vitis-ideaèa betyr «vin fra berget Ida».

I Byahalla finner du tyttebær i den høyereliggende delen. I den nedre delen har tyttebær vanskelig for å kunne etablere seg på grunn av annen vegetasjon.

Faglig sett er tyttebærskog ofte en furuskog hvor tyttebær dominerer i feltsjiktet. Planter som furuvintergrønn, skogjamne og knerot er sjeldne innslag, men er karakteristiske for vegetasjonstypen.
Moser som etasjehusmose og furumose dominerer botnsjiktet.
Jordsmonnet i tyttebærskogen er jernpodsol, vanligvis med et tynt råhumussjikt.

Tyttebær
Røsslyng
Blokkebær
Blåbær
Krekling
Kvitlyng