mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Bjønnkam

Forfatter: Svein Bratberg

Foto: Bjørn Kinderås

Bjønnkam (Blecnum spicant)

Bjønnkam er en middelstor bregne med en grov og mørk rotstengel som har flere rosetter av blader av to typer. De sterile bladene er vintergrønne og læraktige og ligger langs bakken. De fertile bladene er oppreiste og har smalere finner enn de sporeløse bladene. Langs bladfinnene på sporeblada går det to smale sporesamlinger som tilslutt ender opp på undersiden av bladene.Planten vokser i skog og på lyngmark, og i Byahalla er den lettest å finne langs stien på
Brennberga. Navnet har planten fått fordi de fruktbare bladene ligner en kam.
Planten er ikke kjent som en nyttevekst, men de vintergrønne bladene kan brukes i dekorasjoner.


Bjønnkam
Einstape
Mjuk kråkefot
Sisselrot
Skogburkne
Skogsnelle
Stri kråkefot
Strutsevinge
Hengeving
Fugletelg