tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Alm

Forfatter: Per Odd Rygg

Alm (Ulmus glabra)

Treslaget finnes langs kysten opp til Nordland og trives best i dyp, næringsrik jord. Alm er et varmekjært treslag og hører til edellauvtrærne.
Alm utnytter kulde bedre enn andre edellauvtrær, og er derfor mer spredd og danner ofte vakre bestand.
I Hemsedal er det funnet alm helt opp til 950 meter over havet. Dette er det høyeste stedet det er funnet alm på her i landet.

Bladene hos alm er rue og sandpapiraktige på oversiden. Treet kan bli ca. 25 meter høyt og nå store dimensjoner.

Blomstringen skjer rundt månedsskiftet april - mai på bar kvist. Fruktene vokser ut innen bladene utvikles helt, og treet får et særegent utseende.
De nedfallne fruktene danner iblant formige matter omkring trærne.

Barken er næringsrik og har i nødsår vært ettertraktet til barkemjøl.
Lauvet ble tidligere brukt til krøtterfôr.
I gamle dager ble man rådet til å bruke almeblad mot hudsykdommer og utslett, og likedan å legge almeblad på sår. Tørket og pulverisert i vin skulle almebladene også lindre steinsmerter.

Almeveden er vakker og blir mye brukt til møbler, parkett og redskaper.
Alm kan angripes av en sopp (almesyke) som dreper treet.

Alm
Ask
Dunbjørk
Einer
Furu
Gran
Gråor
Hassel
Hegg
Hengebjørk
Krossved
Lerk
Osp
Platanlønn
Rogn
Rødhyll
Selje
Svartor
Vanlig edelgran
Vier