mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Grasaktige planter

Forfatter: Knut Kinderås

Enkle kjennemerker på viktige slekter.
Med grasaktige planter menes planter som minner om gras ved første øyekast. Vi skal her nevne litt om gras, starr, siv og frytle: Hvordan skille dem noenlunde sikkert og enkelt, uten å måtte gå dypt i floristiske kunnskaper?
Her kommer en kortversjon av skillemerker på gruppene:

Grasfamilien: Hule, runde strå, som er leddelt. Ved hvert ledd sitter et blad.
Ca, 100 arter i Norge.
Starrslekta (av halvgrasfamilien): Strå ikke hule, ikke leddet, og oftest trekantet. 95 arter hos oss.
Sivfamilien: Med runde strå, men ikke hule.
Sivslekta: Med sammenrullete eller trådsmale blad. Ca. 20 arter.
Frytle: Med flate eller renneformete blad. 15 arter.

Myrull hører også inn under halvgrasfamilien, men alle kjenner jo myrullslekta,
de 8 forskjellige artene i Norge er det kanskje verre med! På de følgende sider kan du finne om de to vanligste hos oss: Torvmyrull og duskull. Sveltull likner,
som navnet sier, en "utsveltet" myrull, med den bitte lille ulldusken i toppen.
Men den hører altså inn under sivaksslekta i halvgrasfamilien. Det gjør også bjønnskjegg.

På de følgende sidene finner du 24 grasaktige planter omtalt: 11 grasarter,
6 starrarter, 2 myrull, 2 sivaks, 2 siv og 1 frytle. Det er ingen flora, men du anbefales sterkt å ta en slik i bruk! Alle omtalte planter finnes i Byafjellet.
Lykke til med botaniseringa! Og husk at i reservatet (Byahalla) er alle planter
fredet!

Grasaktige planter
Sølvbunke
Smyle
Hengeaks
Gulaks
Hundegras
Blåtopp
Engkvein
Engrapp
Skogrørkvein og bergrørkvein
Takrør
Hårfrytle
Knappsiv
Flaskestarr og sennegras
Gulstarr
Dystarr og kornstarr
Fingerstarr
Torvmyrull og duskull
Sveltull og bjønnskjegg