torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Mineraler - definisjon

Forfatter: Harald Duklæt

Mineralet kvarts kan utvikle fine krystaller. Foto: Harald Duklæt

Et mineral er et uorganisk fast stoff som er dannet i naturen. Hvert mineral har en fast indre oppbygging. Det vil si at de små byggesteinene (atomer eller ioner) alltid har en fast plass i en ordna struktur. Den faste oppbyggingen gjør at mineralene kan utvikle fine krystaller. Hvert mineral har sin egen kjemiske sammensetting – halitt skrives NaCl og blyglans PbS.

Hvert mineral har også bestemte fysiske egenskaper som for eksempel hardhet og tetthet. Dersom et mineral knuses i stadig mindre biter, vil alle ha den samme indre atomstrukturen, den samme kjemiske sammensettingen og de samme fysiske egenskapene.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt