tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
 
 
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

INNSJØER

Forfatter: Harald Duklæt

Fossemvatnet og Reinsvatnet. Steinkjer og Beitstadfjorden i bakgrunnen. Fossem-morenen ligger mellom vannene. Foto: Harald Duklæt

Innsjøene rundt Steinkjer ligger i groper som er utgravd i fjellgrunnen eller i forsenkninger i leirområdene. Morener er med og demmer opp noen av bassengene.
Det er bare isbreene som kan grave groper i fjellgrunnen. De store mengdene med innsjøer finner vi derfor i områder som har opplevd istider.

Vannhenter.
For å undersøke de ulike vannlagene må det hentes opp vannprøver fra ulike dyp med en vannhenter. Noen observasjoner kan gjøres på stedet (temperatur, pH, siktedyp), men de fleste analysene utføres i laboratorier på land.

INNSJØER
Temperatur - Vinter
Temperatur - Vår
Temperatur - Sommer
Temperatur - Høst
Celle - produksjon
Celle - produksjon - Lys
Celle - produksjon - Karbondioksid CO2.
Celle - produksjon - pH
Celle - produksjon - Næringsstoffer
Celle - produksjon - Oksygen O2
Celle - nedbryting
Celle - nedbryting - Varme
Celle - nedbryting - Karbondioksid CO2
Celle - nedbryting - pH
Celle - nedbryting - Næringsstoffer
Celle - nedbryting - Oksygen
Farge og siktedyp
En sommersituasjon
En sommersituasjon - Temperatur
En sommersituasjon - Oksygen O2
En sommersituasjon - Næringsstoffer
En sommersituasjon - pH og karbondioksid CO2
Ulike typer sjøer:
- næringsrik sjø (eutrof)
- næringsfattig sjø (oligotrof)
- humusholdig sjø (dystrof)