torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

BERGARTER

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Steinene vi finner ute i naturen er sammensatt av ulike mineraler. Vanligvis må vi bruke lupe for å se de ulike mineralkornene.

I denne steinen er mineralkornene større. Vi ser tre ulike mineraler med det blotte øyet (røde, sorte og grå punkter). En stein som er sammensatt av mineraler kaller vi en bergart.
Bergarter kan dannes ved:
• størkning av smeltet masse (magma) fra jordas indre – størkningsbergarter
• sedimentasjon (avsetning) av løsmasser – sedimentære bergarter
• metamorfose (omdanning) av andre bergarter – metamorfe bergarter

BERGARTER
STØRKNINGSBERGARTER
Basalt
Diabas
Gabbro
Gangbergart i Ogndal
Granitt
Inneslutning
Pegmatittgang
Syenitt
Trondhjemitt
SEDIMENTÆRE BERGARTER
Sedimenter og bergarter
Breksje
Kalkstein
Konglomerat
Kull
Leirskifer
Sandstein. Arkose.
METAMORFE BERGARTER - OMDANNING
Fyllitt
Glimmerskifer
Gneis
Grønnstein og amfibolitt
Kvartsitt
Marmor
Serpentinitt og kleberstein